Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
"STIMULUS" PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU
"STIMULUS" PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU   
ul. Bulwar Ikara 10   
54-130 Wrocław   
tel. (071) 725-76-80   
tel. komórkowy 665-075-405   
e-mail:    
www:    

 
NASZA OFERTA
____________

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA


z problemami rozwojowymi:
autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju
opóźnienie rozwoju
upośledzenie umysłowe

z problemami w zachowaniu:
mutyzm wybiórczy
zaburzenia zachowania
nadpobudliwość psychoruchowa
zaburzenia koncentracji uwagi

___________________________________________________________________________

KONSULTACJE PROBLEMOWE
określanie i rozwiązywanie problemów dotyczących opieki oraz postępowania z dzieckiem (interwencje terapeutyczne)

DIAGNOZA KLINICZNA
rozpoznanie autyzmu/całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania

DIAGNOZA FUNKCJONALNA
ocena poziomu rozwoju poznawczego i ruchowego oraz funkcjonowania społecznego

DOMOWY PROGRAM TERAPEUTYCZNY
strategie postępowania wobec dziecka, zestawy ćwiczeń i zabaw stymulujących rozwój

TERAPIA ŚRODOWISKOWA
indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez terapeutów w środowisku domowym

ZAJĘCIA GRUPOWE
w zależności od poziomu funkcjonowania: grupy psychomotoryczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
indywidualne konsultacje i terapia

WARSZTATY DLA RODZICÓW
zajęcia psychoedukacyjne dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci
___________________________________________________________________________

PRACOWNIA DZIAŁA OD 1 KWIETNIA 2005 ROKU.

PROWADZONA JEST PRZEZ TERAPEUTÓW: PSYCHOLOGA ORAZ PEDAGOGA SPECJALNEGO, POSIADAJĄCYCH WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY TERAPEUTYCZNEJ I EDUKACYJNEJ Z DZIEĆMI AUTYSTYCZNYMI ORAZ DZIEĆMI O PODOBNYCH ZABURZENIACH ROZWOJOWYCH. WSPÓŁPRACUJE Z INNYMI SPECJALISTAMI: PSYCHIATRĄ DZIECI I MŁODZIEŻY, LOGOPEDĄ, PEDAGOGAMI SPECJALNYMI.

W SWOICH DZIAŁANIACH STOSUJE PROCEDURY I STANDARDY UZNAWANE PRZEZ KRAJOWE ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM.

JESTEŚMY CZŁONKAMI DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ AUTYZMU.

Szczegóły na stronie: http://www.stimulus.net.pl


Z A P R A S Z A M Y